Aangepaste regelgeving aangaande de terugbetaling van pakketreizen bij annulering ingevolge het coronavirus

In onze bijdrage van 24 maart 2020 informeerden wij U over de nieuwe regelgeving aangaande de annulering van pakketreizen ingevolge het coronavirus. Middels een ministerieel besluit van 3 april 2020 dat op 6 april 2020 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en alsdan in werking is getreden, werd deze regelgeving aangepast. Thans kan immers onder bepaalde voorwaarden wel om de terugbetaling van de reeds (gedeeltelijk) betaalde pakketreis verzocht worden.

Middels een besluit van de minister van Economie van 19 maart 2020 (BS 20 maart 2020), werd de verplichte terugbetaling van pakketreizen door reisorganisaties ingevolge een annulering omwille van het coronavirus opgeschort. Reisorganisatoren beschikken thans over de mogelijkheid om in zulke gevallen tegoedbonnen aan de reizigers uit te reiken.

In voormeld ministerieel besluit werd tevens bepaald dat reizigers zulke tegoedbon, die minstens één jaar geldig is, niet kunnen weigeren en bijgevolg niet om de terugbetaling van het reeds door hen betaalde bedrag kunnen verzoeken.

Middels een aangepast ministerieel besluit dd. 3 april 2020 dat werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 6 april 2020 en alsdan in werking is getreden, werd voormelde regelgeving aangepast. Er werd bijkomend bepaald dat zulke tegoedbon geldt als titel t.a.v. de reisorganisatie die hem heeft uitgegeven en dat de reiziger deze tegoedbon naar eigen keuze mag besteden.  Verder werd bepaald dat een tegoedbon die door de reiziger niet werd gebruikt binnen de termijn van één jaar na uitgifte, op vraag van de reiziger dient te worden terugbetaald. In voorkomend geval beschikt de reisorganisatie hiertoe over een termijn van zes maanden.

Indien U hierover verdere vragen zou hebben, helpt Schuermans advocaten U uiteraard graag verder.