Administratief recht en overheidsopdrachten

De overheid is een actieve speler in het economische landschap. De verschillende beleidsniveaus creëren een erg ingewikkelde context. Wij adviseren en begeleiden zowel overheidsinstanties als ondernemingen en particulieren. Schuermans advocaten kent de weg naar de specifieke, administratieve rechtbanken en administratieve overheden.

Onze praktijk omvat onder meer:

  • overheidsopdrachten
  • ambtenarenrecht
  • publiek-private samenwerking
  • grondwettelijke geschillen (o.a. in het Grondwettelijk Hof)
  • geschillen van administratief recht (o.a. in de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen).

Voorbeelden

Juridische begeleiding van de Vlaamse Landmaatschappij Oost-Vlaanderen bij een proefproject in de glastuinbouw.

Regeling tussen de Belgische dochter van een Duitse farmaceutische onderneming en een overheidsagentschap over de terugvordering van toegekende IWT-subsidies.

Invordering van ten onrechte geweigerde VLIF-steun.

Jarenlange onteigeningsprocedure waarbij een schadevergoeding van een paar miljoen Euro werd bekomen.